Temrs and conditions €2,50 free credit promotion
1. The €10 free callcredit promotion (Promotion) wordt uitgeschreven door: 888 B.V. kantoorhoudende in “s-Gravenhage (hierna: 88 mobile).
2. The promotion: get €2,50 free call credit after top-up your SIM-card with a minimum amount of €5,- after activation from the Prepaid SIM-card within the promotion period.
3. Promotion period: 28 september 2012 - 31 april 2013
4. Only customer who bought their SIM-card via www.88mobile.nl, activated their SIM-card for the first time and whom have done a top-up within the promotion period are able to apply.
5. Only one application per simcard allowed.
6. This promotion is not valid in combination with other offers.
7. Callcredit cannot be exchanged for money.
8. 88 mobile behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen of te beƫindigen. In geval van wijziging of beƫindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.88mobile.nl
9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
10. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
11. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. 88 mobile is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 88 mobile.
14. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
Versie 01 september 2012, 888 B.V.